Cursus Engels

Cursus Engels

Het Bijlesbureau biedt cursussen op maat voor wie een opfriscursus nodig heeft voor werk, school of reis. Onderstaande lijst is zeker niet volledig en u kan ons steeds contacteren voor een opleiding op maat.

  • Deze cursus verbetert uw taalkennis en leert u correct te communiceren binnen de context van de universiteit, werk of reis. Aan de hand van authentiek geluids- en beeldmateriaal verdiept u uw kennis van formeel taalgebruik.

  • U leert vlotter en correcter mondeling communiceren in een administratieve universiteits, werk of reiscontext. U verwerft alledaagse formules om iemand voor te stellen, inlichtingen te vragen of u te verontschuldigen. U verwerft ook structuren om u op een formele of informele manier uit te drukken bij bijvoorbeeld het stellen van vragen, voorstellen doen, en problemen formuleren.
  • Andere cursussen op maat bieden wij ook aan. Contacteer ons voor een cursus op maat.