>> ✆ 0478/01.48.67 << | Platform erkend door de Belgische overheid

Bijles nodig?

Lokale lesgevers staan paraat.

Wij selecteren voor u een specialist in het vak waarin je hulp nodig hebt. De lesgever kent de moeilijkheden van het vak en beschikt over de pedagogische vaardigheden om het op een vlotte manier over te brengen.

Het Bijlesbureau geeft u ook de mogelijkheid om uitsluitend online bijles te volgen via ons digitaal platform. 

Onze diensten

Ons bureau levert als sinds 2000 bijles diensten afgestemd op éénieders noden

Lager Onderwijs

Wij helpen met begeleiding aan leerlingen in het lager onderwijs.

Dit kan gaan over algemene ondersteuning op vlak van huiswerkbegeleiding en/of studiemethode, maar ook meer specifieke hulp voor  bijvoorbeeld rekenen en taal.

Secundair Onderwijs

Wij hebben een ruime kennis van de vakken die worden gegeven in het ASO, TSO en BSO. Moeilijkheden met wiskunde, wetenschappen, talen of economie zijn ons bekend en kunnen overwonnen worden dankzij ondersteuning van de geschikte begeleider.

Ook hulp op vlak van studiemethode of een voorbereiding of ingangsexamen voor hoger onderwijs behoort zeker tot de mogelijkheden.

Hoger Onderwijs

Elke school of universiteit kent zijn eigen probleemvakken en ondervragingstechnieken. Daarom kiest Het Bijlesbureau bewust voor lokale lesgevers waardoor begeleiding op maat mogelijk wordt.

Wij weten waar de problemen liggen in de verschillende richtingen. Onze lesgevers hebben ervaring met bijles in de ingenieurswetenschappen, exacte wetenschappen, economie/handelsingenieur, talen, sociale wetenschappen (pol&soc, communicatie, psychologie/pedagogie) en andere.

Wij begeleiden in elke universiteitsstad in Vlaanderen en komen indien gewenst ook aan huis om de bijlessen te geven.

Lesgevers van:

 

Persoonlijke Aanpak

Elke lesgever krijgt een persoonlijke screening alvorens toe te treden tot ons team. We gaan na of ze de kennis hebben en de specifieke materie beheersen. Hiernaast worden ook hun pedagogische vaardigheden en hun vermogen om een student te motiveren en te coachen getest. Tijdens de lessen worden zij door ons opgevolgd en gecoacht waardoor we een garantie op kwaliteit kunnen bieden.
 

Lokale Aanpak

Elke school of universiteit kent zijn eigen probleemvakken en ondervragingstechnieken. Daarom kiest Het Bijlesbureau bewust voor lokale lesgevers waardoor begeleiding op maat mogelijk wordt.
 

Transparant

U krijgt op voorhand een duidelijk overzicht van de service en de prijs. Bij ons geen extra onverwachte kosten voor inschrijving.

Wat leerlingen zeggen:

Onze werkwijze

Aan de hand van een intake gesprek gaan we samen met u na wat de noden zijn en hoe we u het best kunnen helpen. We gaan dan in samenspraak met u een begeleiding op maat opstellen. Na uw goedkeuring doen we de selectie van de geschikte lesgever en neemt deze contact op om verder af te spreken.

Kies voor een kwaliteitsvolle begeleiding

We staan garant voor de kwaliteit van onze lesgevers en selecteren ze op vlak van theoretische kennis over de specifieke materie. Bovendien worden ook hun pedagogische en sociale vaardigheden en hun ervaring gescreend. Verder proberen we steeds bijlesgevers uit de buurt te vinden.


sfy39587stp17
sfy39587stp16