Vak: 
Statistiek
Uitleg: 
De leerling zit in de 1e bachelor communicatiewetenschappen aan UGent. Ze wil graag bijlessen voor statistiek. Voor de lessen kan ze zich verplaatsen in regio Gent. Dat kan op donderdag van 12 uur tot 15 uur en vrijdag van 14 uur tot 17 uur. De lesinhoud ziet er als volgt uit: univariate beschrijvende statistiek  (maten van positie; maten van spreiding; vorm van een verdeling; transformaties van variabelen; Dichtheidskromme; de normaalverdeling; standaardnormaalverdeling), bivariate beschrijvende statistiek (correlatie- en regressie-analyse); limieten van de bivariate beschrijvende statistiek), inductieve statistiek (bertrouwbaarheidsintervallen, significantietoetsen).
Provincie: 
Oost-Vlaanderen
Gemeentes waar bijles kan plaatsvinden: 
Gent
Studierichting van student: 
1e bachelor communicatiewetenschappen