Vak: 
Spss
Uitleg: 
De leerling zit in de Master Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Ze doet dit jaar haar masterproef waarbij ze observationeel onderzoek doet naar de meerwaarde van een administratief medewerker op de verpleegafdeling. Ze vergelijkt dus telkens een gelijkaardige dienst met secretaresse tegenover een zonder secretaresse. Ze baseer zich hierbij grotendeels op de NAS score om volgens verschillende shiften na te gaan op welke momenten de effectieve patiëntenzorg het meest onder druk staat. Haar vraag is dus vooral dat ze zou willen nagaan wat de beste aanpak is om dit te verwerken in SPSS en haar op weg te zetten met een goede werkwijze. De lessen kunnen online plaatsvinden, bij voorkeur op vrijdag.
Provincie: 
West-Vlaanderen
Gemeentes waar bijles kan plaatsvinden: 
Gistel
Studierichting van student: 
Master Management en Beleid van de Gezondheidszorg