Vak: 
Wiskunde
Uitleg: 
De leerling zit in zijn master handelswetenschappen aan UGent. Wiskunde neemt hij nog mee van de 2e bachelor en hiervoor wil hij graag bijlessen. Voor deze lessen kan hij zich verplaatsen in de regio Gent, bij voorkeur op maandag. De inhoud ziet er als volgt uit: - Functies van één veranderlijke Bepaalde en oneigenlijke integraal; toepassingen in de economie: consumenten- en producentensurplus, Gini-coëfficiënt. Differentiaalvergelijkingen van de eerste orde; toepassingen: groeimodellen. - Functies van twee veranderlijken Domein, grafieken, niveaukrommen. Partiële afgeleiden. Optimaliseren met en zonder restricties. Toepassingen: productiefuncties, nutsmaximalisatie met budgetrestrictie, marginale substitutievoet. - Lineaire algebra Determinanten en matrices Eigenwaarden en eigenvectoren Toepassingen: input-outputanalyse (Leontiefmodel); Markov transitiemodel voor merkkeuze
Provincie: 
Oost-Vlaanderen
Gemeentes waar bijles kan plaatsvinden: 
Gent
Studierichting van student: 
2e bachelor handelswetenschappen