>> ✆ 0478/01.48.67 << | Platform erkend door de Belgische overheid

Bijles in de Lagere School

Zit uw zoon of dochter in het basisonderwijs ?

Het lager onderwijs is héél belangrijk omdat daar de basis gelegd wordt voor vele vakken: Taal, Wiskunde, Frans , ...  .

Het is daarom van belang zodra uw kind problemen ervaart rond bepaalde onderwerpen, om snel en efficient bij te sturen.

Zo kan uw dochter of zoon verder doorstromen naar het secundair onderwijs met het nodige (zelf)vertrouwen zonder een al te grote achterstand.

Bijles aanvragen voor het lager onderwijs?
Eenvoudiger en sneller kan het niet:
​​​​​​​

STAP 1: Klik op de knop om de aanvraag te starten
STAP 2: Ontvang onze een offerte
STAP 3: Na bevestiging brengen we u meteen in contact met de lesgever

 

Onze waarden: Persoonlijk, Lokaal en Transparant

Elke lesgever krijgt een persoonlijke screening alvorens toe te treden tot ons team. We gaan na of ze de kennis hebben en de specifieke materie beheersen. Hiernaast worden ook hun pedagogische vaardigheden en hun vermogen om een student te motiveren en te coachen getest. Tijdens de lessen worden zij door ons opgevolgd en gecoacht waardoor we een garantie op kwaliteit kunnen bieden.

Het Bijlesbureau bewust voor lokale lesgevers waardoor begeleiding op maat mogelijk wordt.

U krijgt op voorhand een duidelijk overzicht van de service en de prijs. Bij ons geen extra onverwachte kosten voor inschrijving.


Bijles Wiskunde lagere school

In onze leerkrachten team zitten veel docenten die bekwaam zijn in het geven van de Wiskunde zoals die gegeven wordt in het basis onderwijs.
Heeft uw kind problemen met rekenen, komma getallen? 
Vindt uw zoon of dochter breuken, optellen, aftrekken vermenigvuldigen, delen ongelooflijk moeilijk?
Raakt uw kind gefrustreerd bij het berekenen van volumes of berekenen van percentages ?
Geen nood, we brengen u in contact met de meest geschikte leerkracht.

Bekijk hier onze prijzen voor wiskunde in het basisonderwijs.


Bijles Talen lagere school: Frans, ...

Een taal onder knie krijgen kan voor sommige leerlingen een hele opgave zijn. Onze docenten beschikken over heel wat ervaring om kinderen uit het lager onderwijs te leren om een taal goed onder de knie te krijgen.

Bekijk hier onze tarieven voor talen in het basisonderwijs.


Huiswerkbegeleiding lager onderwijs

Huiswerkbegeleiding is een niet te onderschatten taak. Soms heb je als ouder niet de tijd, kennis om uw kind correct te begeleiden in zijn of haar huiswerk.
We hebben leerkrachten die gespecialiseerd zijn in huiswerkbegeleiding. Ze helpen jouw kind o.a. met het plannen van zijn huiswerk, het verwerven van inzichten, ... 

Bekijk hier onze tarieven voor huiswerkbegeleiding in het basisonderwijs.Lesgevers van:

Onze werkwijze

Aan de hand van een intake gesprek gaan we samen met u na wat de noden zijn en hoe we u het best kunnen helpen. We gaan dan in samenspraak met u een begeleiding op maat opstellen. Na uw goedkeuring doen we de selectie van de geschikte lesgever en neemt deze contact op om verder af te spreken.